โชว์รูม
Friday, 9th June 2023
   
สตาร์ทรัค (Star Truck)
สเปซทรัค (Space Truck)
แม็กซี่ทรัค (Maxi Truck)
ที่ตั้งโชว์รูม
ความแตกต่างของฉางอาน
 
 

สนญ.


ปทุมธานี
สำนักงานขาย ฉางอาน
59 หมู่1 ถนน รังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี 12000
โทร.02 581 3555 แฟกซ์.02 581 1875

ที่ตั้งโชว์รูม


ปทุมธานี
บริษัท ฉางอาน(ประเทศไทย) จำกัด
59 หมู่1 ถนน รังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี 12000
โทร.02 567 2882 (ext.2305) / 081 375 5054 แฟกซ์.02 567 7080

ตัวแทนจำหน่ายผู้มีอำนาจ


Bangkok Metropolitan Region
นนทบุรี
บริษัทออโต้โซไซตี้ จำกัด
93/5 หมู่ที่6 ถนนประชาราษฏร์, ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร.02 968 3355 แฟกซ์.02 968 4431

North Region
เชียงใหม่
บริษัททีซีออโต้ฮับ(เชียงใหม่) จำกัด
388 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทร.053 421 5116 แฟกซ์.053 421 512

นครสวรรค์
บริษัททีซีออโต้ฮับ(นครสววรค์) จำกัด
59/3 หมุ่ 10 ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทร.056 340 5116 แฟกซ์.056 340 520

South Region
หาดใหญ่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอส พี มอเตอร์เซลล์
เลขที่ 86 ถนนสายเอเชีย ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
โทร.074 438 0059 แฟกซ์.074 439 111

สุราษฏร์ธานี
บริษัททีซีออโต้ฮับ(สุราษฏร์ธานี) จำกัด
69/1 ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84110
โทร.077 270 677 แฟกซ์.077 270 688

North-East Region
นครราชสีมา
บริษัททีซีออโต้ฮับ(นครราชสีมา)
237 หมู่ 13 ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
โทร.044 969 155 แฟกซ์.044 969 154