โชว์รูม
Monday, 23rd May 2022
   
สตาร์ทรัค (Star Truck)
สเปซทรัค (Space Truck)
แม็กซี่ทรัค (Maxi Truck)
ที่ตั้งโชว์รูม
ความแตกต่างของฉางอาน
 
 

Changan Showroom


Star Truck
Space Truck
Maxi Truck