โชว์รูม
Tuesday, 7th February 2023
   
สตาร์ทรัค (Star Truck)
สเปซทรัค (Space Truck)
แม็กซี่ทรัค (Maxi Truck)
ที่ตั้งโชว์รูม
ความแตกต่างของฉางอาน
 
 

Changan Showroom


Star Truck
Space Truck
Maxi Truck