ความแตกต่างของฉางอาน (Changan)
Tuesday, 28th November 2023
   
ระบบส่งกำลังด้วยเทคโนโลยี Bluecore
การวิจัย & พัฒนาของฉางอัน
พลังงงานใหม่แห่งฉางอาน
รถยนต์ต้นแบบของฉางอาน
 
 

พลังงงานใหม่แห่งฉางอาน


ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2008 บริษัท ฉงชิ่ง ฉางอาน นิว เอนเนอร์ยี (Chongqing Changan New Energy Company) ได้ทำการวิจัย และพัฒนาระบบบริหารจัดการ/ควบคุมแบตเตอร์รี่นิกเกิล-เมทัลไฮดราย สำหรับระบบควบคุมยานยนต์ โดย Changan ได้รับมาตรฐานในระดับสากลมากมาย ได้แก่ ISO16750, ISO7637, ISO11452, CISPA 25, QC / T 413 อีกทั้งผ่านการทดสอบ และ ได้ใบรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม และ การรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบตเตอร์รี่ฉางอานเพื่อใช้สำหรับรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแบบใหม่ ได้สร้างระบบและขั้นตอนกระบวนการในการพัฒนาที่สมบูรณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานในการผลิตรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าภายใต้การสนับสนุนอย่างแข็งขันของรัฐบาล และประเทศ ซึ่งฉางอานไม่เพียงแต่คิดค้นพัฒนาแบตเตอร์รี่ที่มีความจุสูง, มีกำลังไฟสูง, มีระยะเวลาการจ่ายประจุได้ยาวนาน, มีความคงทน/อายุการใช้งานที่ยาวนาน, มีความปลอดภัยในการใช้งาน และมีความน่าเชื่อถือ แต่ทว่ายังคงพิจารณาถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินการศึกษาถึงการบำรุงรักษาแบตเตอร์รี่, การรีไซเคิลแบตเตอร์รี่ และ กระบวนการทางอุตสาหกรรมในการใช้งานผลิตภัณฑ์


ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ฉางอาน นิว เอนเนอร์ยี ได้คิดค้น และ พัฒนาระบบแบตเตอร์รี่ ทั้งผลิตภัณฑ์ N และ L ซีรี่ย์ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างหลากหลายในการพัฒนารถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแต่ละประเภท โดยแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด 7 แพลทฟอร์ม ทั้งนี้ ฉางอาน นิว เอนเนอร์ยี ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำการพัฒนาเพื่อเป็นผู้นำตลาดยานยนต์เพื่ออำนวยประโยชน์ให้กับมวลมนุษยชาติ โดยการส่งเสริมการพัฒนารถที่ใช้พลังงานอย่างรวดเร็ว


"Benni LOVE Pure Electric Sedan (เบนนี่ เลิฟ เพียว อิเล็คทริค ซีดาน)" มาพร้อมกับเทคโนโลยีการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์/เจนเนอร์เรเตอร์ โดยใช้ซิงโครนัสมอเตอร์ชนิดแม่เหล็กถาวร ทำให้รถที่ใช้พลังงานไฟฟ้ารุ่นนี้ไม่มีการปล่อยไอเสีย หรือ ควันพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายในการทำให้การปล่อยไอเสียเป็นศูนย์