ก่อตั้งขึ้นในปีคศ. 1862
ฉางอานเริ่มต้นด้วยการผลิตรถหุ้มเกราะและอาวุธในสมั
นราชวงศ์ชิง
ในปี 1957
ฉางอานผลิตรถจิ๊บทหารของฉางอานเป็นครั้งแรก
รถมินิทรัคคันแรกทีผลิตโดยฉางอาน
ในปี 1984
ฉางอานเริ่มทำการผลิตรถมินิทรัคเพื่อทำการจำหน่ายในต
ลาดภายในประเทศจีน
ในปี 1998
ฉางอานเริ่มทำการผลิตรถมินิแวนเพื่อทำการจำหน่ายในตล
าดภายในประเทศจีน
Changan Star Van รถตู้ฉางอานสตาร์
รุ่นปี 1988
Changan Star Truck ฉางอานสตาร์
รุ่นปี 1988
(รุ่น – Single, Space และ Double)
Changan CM8 ฉางอาน CM8
รุ่นปี 2004
Changan Star Light ฉางอานสตาร์ ไลท์
รุ่นปี 2005
ปี 2006 - Changan Benni ฉางอานเบนนี่
รถยนต์โดยสารส่วนบุคคลรุ่นแรกของฉางอาน
ปี 2007 - Changan Star2 ฉางอานสตาร์ 2
รถรุ่นที่ 2 ของรถตู้ฉางอาน
ปี 2007 - Star Truck ฉางอานสตาร์ทรัค
รถรุ่นที่ 2 ของรถฉางอานทรัค
(รุ่น – Single, Space และ Double)
Changan Joice ฉางอาน จ๊อยซ์
รุ่นปี 2007
Changan Star S406 ฉางอาน สตาร์ S406
Changan Star Light ฉางอานสตาร์ ไลท์
2nd generation of Changan Star Light - รถรุ่นที่ 2 ของฉ
างอานสตาร์ ไลท์ (Changan Star Light)
รุ่นปี 2008
Changan Z-Shine ฉางอาน ซีชาย
รุ่นปี 2008
Changan Alsvin ฉางอาน แอสวิน
รุ่นปี 2009
(หลากหลายด้วยรุ่น 4 ประตูและ 5 ประตู)
Changan Taurus ฉางอาน ทอรัส
รุ่นปี 2010
Changan Benni mini ฉางอานเบนนี่ มินิ
รถรุ่นที่ 2 ของฉางอานเบนนี่ (Changan Benni)
Changan CX30 ฉางอาน CX30
รุ่นปี 2010
(หลากหลายด้วยรุ่น 4 ประตูและ 5 ประตู)
Changan CX20 ฉางอาน CX20
รุ่นปี 2010
Changan Eado ฉางอานเอโด้
รุ่นปี 2011
Changan Honor ฉางอานฮอเนอร์
รุ่นปี 2012
Changan New Star ฉางอานนิวสตาร์
รุ่นปี 2012
ปี 2012
รถรุ่นที่ 3 ของฉางอานสตาร์ทรัค - ฉางอาน สตาร์ทรัค
(Changan Star Truck)
(รุ่น – Single, Space และ Double)
Changan Alsvin V5 ฉางอาน แอสวิน V5
รุ่นปี 2012
Changan CS35 ฉางอาน CS35
รุ่นปี 2012
Changan Eulove ฉางอานยูเลิฟ
รุ่นปี 2013
Changan G501 ฉางอาน G501
รุ่นปี 2013
Changan Raeton ฉางอานแรตอน
รุ่นปี 2013
Changan Eado XT ฉางอานเอโด้ XT
รุ่นปี 2013